நோக்கு (Vision)

To infuse in the student a sense of social commitment, to make them imbibe ethical values and enable them cultivate effective communicative skills for employability.

இலக்கு (Mission)

  • To enable students imbibe life values.
  • To create civic sense that leads to gender equality and egalitarian outlook.
  • To enhance the communicative skills through effective employment of electronic resources.
  • To promote quality oriented systematic research.
  • To foster skills for various employment prospects.
46
BA ENGLISH SHIFT I INTAKE
43
MA ENGLISH INTAKE
46
BA ENGLISH SHIFT II INTAKE

M.Phil and Ph.D in ENGLISH

Syllabus from 2017-2018 onwards

Events Conducted by the Department for the year 2021-2022

மேட்டூர் MCR Mahal-ல் 29-3-2022 மற்றும் 30-3-2022 நாட்களில் நடைபெற்ற Wrestling போட்டியில் அரசு கலைக்கல்லூரி சேலம் 7  ஆங்கிலத்துறையில் முதலாம் ஆண்டு பயின்றுவரும் மாணவர்கள் M.Nandhakumar- Bronze Medal-ம்,  S.Dharshini-Silver Medal-ம், J.Priyadharshini-Gold Model-ம் பெற்று, நம் கல்லூரிக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளனர் என்பதை மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.