அரசு கலைக் கல்லூரி (தன்னாட்சி), சேலம்-7.

இளநிலை (UG) முதலாமாண்டு மாணவர் சேர்க்கை 2024-2025

இரண்டாம் கட்ட கலந்தாய்வு அட்டவணை

அறிவியல் பிரிவு மாணவ / மாணவியர்

24-6-2024

மொழிப்பாடம், கலை மற்றும் வணிகவியல் பிரிவு மாணவ / மாணவியர்

25-6-2024

"Education World" All India Ranking 2024-2025: Dear All, I am very proud to share that our Government Arts College (Autonomous), Salem-7 Scored 421 Total Marks, Ranked 4th among Colleges in Tamil Nadu with All India Rank 46th under the category of Government Autonomous Colleges. My Hearty CONGRATULATIONS TO ALL HODs, STAFF MEMBERS, NON-TEACHING STAFF & STUDENTS. Dr. N. SHENBAGALAKSHMI, Principal.

Education World All India Ranking 2024-2025

Under the Category of Government Autonomous Colleges our College is

Ranked 46th in All India Level and Ranked FOURTH in Tamil Nadu State Level

My Hearty CONGRATULATIONS TO ALL HODs, STAFF MEMBERS, NON-TEACHING STAFF & STUDENTS

Dr. N. SHENBAGALAKSHMI, Principal.

EDUCATION WORLD-2

GOVERNMENT ARTS COLLEGE (AUTONOMOUS), SALEM-7.

GOVERNMENT ARTS COLLEGE (AUTONOMOUS), SALEM-7.

GOVERNMENT ARTS COLLEGE (AUTONOMOUS), SALEM-7.

GOVERNMENT ARTS COLLEGE (AUTONOMOUS), SALEM-7.

GOVERNMENT ARTS COLLEGE (AUTONOMOUS), SALEM-7.

GOVERNMENT ARTS COLLEGE (AUTONOMOUS), SALEM-7.

GOVERNMENT ARTS COLLEGE (AUTONOMOUS), SALEM-7.

GOVERNMENT ARTS COLLEGE (AUTONOMOUS), SALEM-7.

welcome-history
Government Arts College, Maravaneri, Salem is the oldest higher education institution in Salem District. It was improved as an Anglo-Vernacular School in 1857 by A.J. Alexander Arbuthnot and converted into District School (Zillah High School) with 195 students. The school functioned in a rented building till 1863...
Read More
By education I mean an all-round drawing of the best in the child and man, in body, mind and spirit.
-Mahatma Gandhi
5580
STUDENTS
62
COURSES
234
FACULTY
5
AWARDS

EVENTS