அரசு கலைக் கல்லூரி (தன்னாட்சி) சேலம்-7. பட்டமேற்பு விழா 31-03-2022 - புகைப்படங்கள்

அரசு கலைக் கல்லூரி (தன்னாட்சி) சேலம்-7. பட்டமேற்பு விழா 31-03-2022

2019 -2020 மற்றும் 2020 -2021 ஆகிய கல்வி ஆண்டுகளில்  தேர்ச்சி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு பட்டமளிப்பு விழா கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் சி.கலைச்செல்வன் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது. பெரியார் பல்கலைக்கழக மாண்பமை துணைவேந்தர் பேராசிரியர் இரா ஜெகநாதன் அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டு 643 மாணவ மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கி சிறப்பித்தார்.

VISION

To strive for creating socially committed and economically prospective citizens through better quality teaching and efficient learning practices on par with the global standards of education

MISSION

  • To augment the resources required for attaining the pinnacle of excellence in teaching- learning process.
  • To enable the young learners to  strive  and  achieve  the research acumen required for social, economic and intellectual prosperity.
  • To foster skills required for employment prospects with the emerging global challenges by autonomous curriculum design.
  • To provide equal opportunities for women.students to face and succeed in modern societal challenges.

Zeusplay editore di giochi di casinò online

Zeusplay è un editore di software di giochi di casinò online che è nato in Bulgaria. Tra i paesi del Nord e quelli anglosassoni, è sempre bello cambiare nazionalità perché si spera di ottenere un nuovo look, idee di temi diversi e uno sguardo ai giochi di casinò come le slot online che sono fuori dalla norma. Quindi si potrebbero avere dei dubbi, dato che lo studio di creazione di giochi d’azzardo online è stato fondato da specialisti di Igaming con 20 anni di esperienza. Tuttavia, Zeusplay è un editore di successo che si è fatto un nome nell’industria del casinò online con la sua piattaforma e con i suoi diversi giochi di casinò online casinostellare.com per i giocatori del mondo Igaming. Zeusplay offre una gamma di giochi online che copre tutte le esigenze di una moderna sala da gioco online: Giochi da tavolo – Slot online e giochi di lotteria. Il doppio ruolo di Zeusplay come editore di software gli permette di offrire soluzioni tecniche e tecnologiche agli operatori di casinò web e in una seconda fase di offrire giochi per riempire la sala slot e i giochi da tavolo. Il rapido sviluppo e la crescente presenza dell’azienda nei casinò che vi consigliamo di visitare ci ha portato a proporvi questa nuova recensione di un editore di software di gioco dal nome mitico e modesto di Zeusplay! Andiamo a scoprire le ragioni del successo di questo studio di design bulgaro!

Zeusplay: giochi divini dall’Olimpo?

Quindi, con un nome così, lo studio di design deve essere degno del dio greco, padrone dell’Olimpo. Quindi, anche se come giocatori faremmo fatica ad essere estasiati, possiamo comunque dire che è un livello molto alto. Le slot di Zeusplay possono essere considerate dal punto di vista della rapida conquista dei casinò online. Questo non è certamente una coincidenza. Significa che i giochi di casinò prodotti riescono a soddisfare i requisiti degli operatori di casinò più rispettabili sul web. I criteri sono abbastanza semplici: integrazione – meccanica di gioco – trasparenza – redditività e quindi targeting. E stranamente si può dire che i giocatori hanno le stesse aspettative. L’integrazione è divergente per i casinò che vogliono un prodotto che sia semplice da usare e che si integri facilmente con la piattaforma che usano. Per i giocatori, integrazione significa essere in grado di giocare ai giochi di casinò di Zeusplay su una varietà di dispositivi: desktop, tablet e smartphone. Zeusplay soddisfa entrambi i giocatori con giochi compatibili con Ios e Android per cellulari e tablet, Windows e IOS per desktop.

L’altro punto essenziale, vitale e legale, è il rispetto delle norme di sicurezza per gli operatori di casinò e i giocatori. Zeusplay ha un record pulito, vedrai che la società di software per il gioco d’azzardo online è controllata da Tech Labs, una società terza non collegata che verifica la correttezza e la trasparenza dei giochi. Zeusplay è autorizzato dalle autorità di Malta e può quindi operare legalmente in Europa. E la migliore etichetta è quella di trovarli nelle sale slot delle principali compagnie Igaming. Per quanto riguarda la qualità dei giochi, Zeusplay mostra il suo know-how attraverso una cinquantina di giochi che vanno dalle slot machine al Keno online.

Latest News

Education news all over the world.

Welcome to GAC(A), SALEM-7

welcome-history
Government Arts College, Maravaneri, Salem is the oldest higher education institution in Salem District. It was improved as an Anglo-Vernacular School in 1857 by A.J. Alexander Arbuthnot and converted into District School (Zillah High School) with 195 students. The school functioned in a rented building till 1863...
Read More
By education I mean an all-round drawing of the best in the child and man, in body, mind and spirit.
-Mahatma Gandhi
5580
STUDENTS
62
COURSES
234
FACULTY
5
AWARDS