அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கான “உயர்கல்வி வழிகாட்டல் – கல்லூரி களப்பயணம்”